Om slottet

Om slottet

Bjärsjölagårds historia sträcker sig tillbaka till forntiden då det alldeles i närheten av det nuvarande slottet fanns en mäktig borg som hette Beritzholm.

Både danske kungen Valdemar Atterdag och hans dotter unionsdrottningen Margareta har under historiens gång ägt Beritzholm som raserades i början av 1500-talet. Material från borgen forslades bl.a. till Svaneholms slott och användes även senare till nuvarande huvudbyggnad.

Bjerröds ladugård, nuvarande Bjärsjölagård uppfördes i slutet av 1500-talet och från gården fick både slottet och byn sitt namn.

När Skåne sedan blev svenskt i slutet av 1650-talet överläts gården i enskild ägo till familjen Cronacker-Coyet.

Både huvudbyggnaden (uppförd 1766) och den norra flygeln (1777) är typiska rokokohus med brutna tak, designade av arkitekten Jean Eric Rehn medan den södra flygeln (1812) är präglad av empiren och har lägre takresning.

När släkten Bülow övertog Bjärsjölagård blev det stora förändringar av driften, bl.a. så vidareutvecklades kalkbrytningen som varit igång sen 1600-talet och en kalkugn uppfördes 1865.

1924 inköptes egendomen av ryttmästare Louis Hedberg, vars sterbhus sålde Bjärsjölagårds egendom till Hushållningssällskapet 1958.

  • Slottsträdgården

    Slottsträdgården

    Nyfiken på trädgården på Bjärsjölagårds slott?

    Läs mer
  • Omgivningarna

    Omgivningarna