Hushållningssällskapet Skåne

Sedan år 1958 drivs Bjärsjölagårds Slott av Hushållningssällskapet Skåne, landets äldsta organisation för utveckling av livsmedelsproduktion, vars beskyddare är Prins Carl Philip. Ändamålet är att främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar.

Historia

År 1814 grundades Hushållningssällskapet Malmöhus samt Hushållningssällskapet Kristianstad, eller som de då benämndes “Malmöhus läns kungliga hushållningssällskap” resp. “Christianstads läns kungliga hushållningssällskap”. Det låg i samhällets intresse att ekonomiskt och socialt förbättra förhållandena på landsbygden, där större delen av landets befolkning bodde och var sysselsatta i lantbruket och dess binäringar. Utvecklingsprojekt, försöksverksamhet, upplysning och rådgivning hörde redan från början till Hushållningssällskapets viktigaste uppgifter. Denna inriktning har genom tiderna bibehållits, även om metoder ändrats och utvecklats.

Den 1 januari 2015 gick Hushållningssällskapet Malmöhus och Hushållningssällskapet Kristianstad samman under namnet Hushållningssällskapet Skåne.

Vision

Hushållningssällskapet utvecklar landsbygden och de gröna näringarna. Forskning, rådgivning, undervisning, fältförsök – allt för att leva upp till vårt löfte om kunskap för landets framtid. Rådgivningen är samlad i det delvis personalägda dotterbolaget HIR Skåne AB. Tillsammans med våra medlemmar gör vi landsbygdens röst hörd, både i städerna och ute i bygderna, men även i kontakten med myndigheter och politiker.

Organisation

Hushållningssällskapet är en medlemsstyrd organisation där medlemmarna erbjuds en medlemsnytta kopplad till medlemskapet. Till en början valdes ledamöter in i Hushållningssällskapen, men från år 1836 blev medlemskapet öppet för alla jordbrukare. Mycket har förändrats under mer än 200 år, men än idag levererar vi kunskap för landets framtid och anlitas av lantbrukare, landsbygdsföretagare, universitet, myndigheter och organisationer.

Ändamålsparagrafen har förnyats och den senaste ordalydelsen, från 2006-01-30, är: Hushållningssällskapets ändamål är att främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar.

På nationell och internationell nivå företräder Hushållningssällskapens förbund i Stockholm alla hushållningssällskap i Sverige. Dess kungliga beskyddare är Prins Carl Philip.

Läs mer om Hushållningssällskapet»