Historia

I hjärtat av Skåne inbäddat mellan böljande fält och allékantade vägar ligger Bjärsjölagårds Slott. En pärla, omsorgsfullt bevarad och renoverad med största varsamhet. Från korridorer och vackra valv kan man nästan höra slottet viska om svunna tider.

Historien tar oss tillbaka till 700-tal då platsen var ett kungligt fäste för den mytomspunne vikingen Harald Hildetand. År 1363 köpte den danske kungen Valdemar Atterdag borgen Beritzholm där även hans dotter, unionsdrottningen Margareta, bodde i perioder. I början av 1500-talet raserades Beritzholm och materialet från borgen forslades från platsen för att uppföra Bjerröds ladugård, nuvarande Bjärsjölagårds Slott, i slutet av 1500-talet. Detta gav namn till byn och slottet.

När Skåne blev svenskt i slutet av 1650-talet överläts gården i enskild ägo till familjen Cronacker-Coyet. År 1766 lät den äldsta sonen bygga det nuvarande slottet i rokokostil. Huvudbyggnaden från 1766 och norra flygeln från 1777 är rokokotypiska med brutna tak medan den södra flygen från 1812 är präglad av empiren och har lägre takresning. Arkitekten är den kände Jean Eric Rehn, en av de stora gustavianerna.

Kalkbrytning har skett på Bjärsjölagårds sedan 1600-talet men då släkten Bülow övertog driften av gården vidareutvecklades kalkbrytningen ytterligare, bland annat med uppförandet av en ny kalkugn. Idag är vi stolta över att kalkugnarna Adam och Eva, som stått overksamma sedan 1940-talet, nu är restaurerade och åter blivit ett vackert landmärke.

År 1924 köptes egendomen av ryttmästare Louis Hedberg, vars sterbhus sålde Bjärsjölagårds egendom till Hushållningssällskapet 1958. Sedan dess är slottet en uppskattad plats för möten, bröllop, fest och andra event. Slottet var så sent som 2014 inspelningsplats för ”Stjärnorna på slottet” och även en del av inspelningsplatserna i serien ”Systrar 1968”.

 

– Välkommen till Bjärsjölagårds Slott, en plats där nutid möter dåtid!